Zahradnictví u Felcmanů
Náhled na prodejní plochy poblíž Vsetína a Valašského Meziříčí
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Hlavní stránkaSortimentAkceRealizaceKontakt|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Realizace zahrad

Jedná se o činnost, pro jejíž zdárný výsledek je nutné skloubení několika odborných profesí. Takzvané „realizace na klíč“ v sobě totiž zahrnují přípravné práce od návrhu zahrady přes terénní a stavební práce, instalaci vodních prvků a systému automatického zavlažování až po výsadbu rostlin a finální úpravu zahrady.

Naše firma už tyto komplexní zahradní realizace neprovádí. V případě vážného zájmu nás však můžete navštívit a informovat se o aktuálních možnostech.

„Samorealizace“

Tímto hovorovým termínem označujeme situaci, kdy se zákazník vlastními silami podílí na vzniku nové podoby své zahrady nebo její části. Radost z vytváření svého životního prostoru spolu s faktem, že přitom nemalou část finančních prostředků ušetřím je motivující.

To je také moment, ve kterém může naše firma nabídnout pomoc. Je běžnou praxí při prodeji rostlin v našem zahradnictví „U Felcmanů“, že zákazník obdrží všechny potřebné rady a doporučení pro výsadbu a následnou péči (stanovištní nároky, hnojení, přezimování, řez, atd.). Samozřejmostí jsou také informace o správném použití konkrétního druhu či kultivaru ve výsadbě. Zákazníkům, kteří stojí o radu a přinesou s sebou fotografie a půdorys plochy k osázení (včetně přesných rozměrů a s dalších údajů), rádi poradíme při výběru vhodných rostlin a pomůžeme s tvorbou celkové kompozice. Také je možné nakupované rostliny přímo u nás v zahradnictví na volné ploše aranžovat a umístit do výsadbových vzdáleností tak, že zákazník získá reálnou představu o výsledném vzhledu výsadby. Může si pak rostliny ve skupině jednoduše vyfotografovat (třeba jen na mobil) a podle tohoto „návodu“ a na základě našich dalších doporučení postupovat při výsadbě. Z praxe víme, že pro mnoho zákazníků je tato služba vítanou pomocí, kterou rádi využívají. Je-li tato nabídka zajímavá i pro Vás, neváhejte ji využít a navštivte naše zahradnictví. A pokud již předem tušíte, že přicházíte za účelem „náročnějšího“ nákupu, prosíme, kontaktujte nás předem, abychom si mohli domluvit termín, ve kterém se Vám budeme moci plně věnovat.

Pohled na výstavní plochy 1
Pohled na výstavní plochy 2
Pohled na výstavní plochy 3
Pohled na výstavní plochy 4
Pohled na výstavní plochy 5


Hlavní stránka Sortiment Akce Realizace Kontakt

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS